Søk
 

Bildegalleri


Booking og forespørsler rettes til  Servicetorget - Askim Kommune på tlf: 69 68 10 00 eller e-post postmottak@askim.kommune.no

Forespørsel om aktiviteter for grupper kan sendes på e-post - romsasen@gmail.com

[Du står her: Info/Anders Zakariassen Dahl]

Rom Nikkelverks grunnlegger.

Anders Zakariassen Dahl 

Født: Garden Ruud den 23 Mai 1832 – Sør Odal,

Døpt: Strøms prosti Odals jernverk.

Gift: Med Andrine Sørensdatter, født 1829 i Fredrikshald

Død: 25 April 1880, (47 år gml) på gården Søndre Rom i Askim

Foreldre:

Far:  Zakarias Sørensen Ruud (1793-1835) gardbruker.

Mor: Inge Halvorsen (1799-1873) begge var født i og døde i Sør Odal.

Barn:

Sigvart f.1857, Louise Desiree f.1859, Aksel Leander f.1861, Julie Walborg f.1864

Andrea Magdalena f.1866, Klara Sophie f.1870

Yrke/utdannelse:

Skredderdreng, Fourer (militær underoffiser med ansvar som materialforvalter og regnskapsfører), drev skysstasjonen ”Ringnæs” ved Gjersjøen.

Drev Rom Nikkelverk, en tid var han også verkseier.

Bosteder:

Sør Odal frem til 1833, Christiania f.t 1857, Tyrigraven og Ringnæs i Ås f.t 1872 da han kjøpte gården Søndre Rom i Askim for 4000 spesidaler. Med dette kjøpen ble han også eier av Romsåsen. I noen år drev han også gården Vestre Langnes.

Annet:

Faren døde da Anders var 3 år gammel. Han reiste til Christiania som skredderdreng 16 år gammel. (1848) Han tok underoffiserutdannelse, og ble fourer. Giftet seg med Andrine i Oslo domkirke i 1856, viet av Pastor Tandberg. Ekteskapstillatelse ble gitt av Companisjef  F.W Lutzow i andre Akershusiske infanteribrigade og Akershusiske Musketerkorps. Anders var regnskapsfører og med på utstikkingen og byggingen av den nye veien langs Gjersjøen i Oppgård kommune. (senere kjent som Gml.Mossevei). Han kjøpte Tyrigraven fra Dahl gård ved Gjersjøen i 1858, og tok antagelig navnet Dahl derifra. Var senere forpakter og eier av skysstasjonen ”Ringnæs” i enden av Gjersjøen (Hjulet). Skysstasjonen hadde 7 tjenestefolk, deriblant en ”bager”. Han hadde plikt til å ha minst 10 hester disponible.

Anders kom til Askim og Søndre Rom i 1874, etter å ha kjøpt gården av Villem Aslaksens arvinger i 1872. Ringnæs forble i familiens eie helt inn i neste århundre. Anders fik råd til å sende sin eldste sønn Sigvart på 19 år til Bergakademiet  i Friburg, Tyskland i 1875, der han utdannet seg til bergingeniør. Det var nok meningen at han skulle komme tilbake og arbeide i Romsåsen, men her tok driften slutt i Oktober 1876. Anders døde på Søndre Rom 47 år gammel den 25 April 1880. Gården ble i 1881 solgt til Johan Sigvard Pedersen. Alle barna til Anders og Andrine vokste opp i Askim, Anders sitt gravsted er foreløpig ikke funnet.

Askim 2007

Unni Andresen

Kilder: Gårdshistorie for Askim og Truls Erik Dahl, tippoldebarnet til Anders, han har studert ”familiebibelen”.


 

 
Nyheter:

Webdesign