Søk
 

Bildegalleri


Booking og forespørsler rettes til  Servicetorget - Askim Kommune på tlf: 69 68 10 00 eller e-post postmottak@askim.kommune.no

Forespørsel om aktiviteter for grupper kan sendes på e-post - romsasen@gmail.com

[Du står her: Flaggermus/Skjegg flaggermus]

Skjegg flaggermus - Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

Utbredelse

Vidt utbredt i Europa. Finnes nord til 64oN. Sjelden i Syd-Europa og Irland. Den er ikke funnet i nordlige Skottland eller Danmark.

Arten finnes under tregrensen i Sør-Norge, både i kystområder og innlandet. Nordligste funn er gjort i Sogn & Fjordane, men den finnes antakelig nord til Trøndelagsfylkene hvor flere observasjoner av ubestemt skjegg-/brandtflaggermus er gjort.

Forekomst

Lokalt vanlig.

All informasjon og bilder er hentet fra NIFF (Nordisk informasjonssenter for flaggermus) Se mere info på www.flaggermus.no


 

 
Nyheter:

Webdesign