Søk
 

Bildegalleri


Booking og forespørsler rettes til  Servicetorget - Askim Kommune på tlf: 69 68 10 00 eller e-post postmottak@askim.kommune.no

Forespørsel om aktiviteter for grupper kan sendes på e-post - romsasen@gmail.com

[Du står her: Flaggermus/Vann flaggermus]

Vann - Flaggermus - Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)

Utbredelse

Utbredt i hele Europa nord til Mellom-Sverige og Midt-Finland. Er også funnet på flere av de store Middelhavsøyene. Østover finnes den helt til og Korea. Arten er også funnet flere steder bl.a. i Kina og India, men dette kan dreie seg om isolerte bestander. Den er ikke funnet i Nord-Afrika eller Midtøsten.

Arten finnes ved de fleste vann og langsomtflyende elver under tregrensen i Sør-Norge. På Østlandet går arten nord til Rendalen og Dombås. På Vestlandet finnes den nord til Nordfjordeid. Arten er sjelden på Jæren.

Forekomst

Barataud (1996) nevner at arten er funnet opp til 2.500 meters høyde i Alpene.

Arten forekommer sommerstid opp til 400 - 700 meter over havet. Om vinteren kan den forekomme ved 300 til 1.100 meters høyde (Hurka 1983, Helversen et al. 1987). Det er ikke oppgitt under hvilket omstendigheter arten er funnet ved disse høyder. Aellen (1962) oppgir at den sjelden blir funnet over 1.400 meters høyde.

I Tibet er den funnet i 2.750 meters høyde (Feng et al. 1986).

All informasjon og bilder er hentet fra NIFF (Nordisk informasjonssenter for flaggermus) Se mere info på www.flaggermus.no


 

 
Nyheter:

Webdesign